Astroloji Nedir Burçlar Ve Bilgiler

Astroloji

Astroloji, gezenlerin ve yıldızların insanlar üzerindeki etkilerini yorumlayan bir bilimdir. İnsanoğlunun yazılı tarihinden beri var olduğu bilinmektedir. Astroloji yüzyıllar süren bir araştırma ve gözlem sonucu oluşan bir bilimdir. Bir bilim olan astroloji geçmişte diğer birçok bilime yardımcı olmuş ve etkilemiştir. Astrolojide gözlem, ölçüm ve hesaplamalar ve sembolik kalıplar kullanılmaktadır.

Astroloji, sosyal, ekonomik, siyasi, duygusal ve daha birçok konu hakkında incelemeler ve tahminler yapmamızda bize yardımcı olmaktadır. Bu geçmişte de günümüzde de böyledir. Astroloji kadere ilişkin değildir, insanın kaderi kendi ellerindedir. Astroloji, kişinin yaşamındaki evreleri, fırsatları, şanslı zamanlarını ve doğum haritalarını inceleyen bir kılavuz görevi üstlenir. Gezenlerin iyi konumlarda olduğu dönemlerde siz emek göstermezseniz bu fırsatlardan faydalanamazsınız. Astroloji kader değildir. Bir yol göstericidir.

Astroloji bilimi insanlık tarihi kadar eskiye dayanır. Tarihsel araştırmalara bakıldığında farklı dönemlerde farklı uygarlıkların kendi astroloji bilimlerini geliştirdiğini görürüz. Daha çok Babil, Mısır, Hint, Çin, Maya, Yunan, Roma ve Arap uygarlıkları astrolojileri ile ön plana çıkmaktadır. Aslında bir nevi astrolojinin doğum yeri olarak Mezopotamya’yı göstermek yanlış olmayacaktır. İlk astrologların kimler olduğunun pek bilinememesi ile birlikte, astrolojik birikimlerini ilk kayda geçirenlerin Kaldeliler olduğunu bilmekteyiz. Kaldeliler (Şimdiki Irak) astrolojiyi bilinen en özgün şekli ile ortaya koymuştur. Bazı uzmanlar ise astrolojiye ilişkin ilk kaynakların milattan önce 5800 yılına kadar uzandığını söylemektedir. M.Ö. 2000 yıllarında Maya uygarlığı, Hindistan ve Çin astroloji bilimini kullanmaktaydık.

Pitagoras ve Platon’un yazılarında M.Ö. 500 yıllarında Antik Yunanlıların astrolojisinden bahsedilmektedir. Kuzey Afrika’da ve Doğu Akdeniz’deki Araplar da ise M.S. 8. Yüzyılda astrolojinin kullanıldığına dair bulgular vardır. M.S.805-85 yılları aralığında yaşayan Albumasur ya da bir başka adı ile Abu Maaschar’ın yazdığı ‘Introductorium in Astronomiam’ eserinde astroloji ortaçağda tekrar ortaya çıkarak daha çok önem kazanmıştır.

Günümüzde burçlar kuşağı ilk astrolojik kayıtlardan biraz daha farklıdır. M.S. 180 yılında Yunan matematikçi ve astrolog Ptolemy tarafından astroloji bugünkü haline kavuşmuştur. Çağımızda ise Carl Jung’ın astroloji hakkında yazdıkları, insan kişiliği ve motivasyonu gibi çalışmalarda astrolojiyi kullanmıştır.

Bir önceki yazımız olan Telepati Nedir Nasıl Kurulur Ve Yöntemleri başlıklı makalemizde telepati araştırmaları, telepati aşık etmek ve telepati beyin dalgaları hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiket(ler): , , , , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir